Historik

99,999% drifttid
Inga händelser på 11 månader!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Avbrott