Historik

100% drifttid
Inga händelser på 4 månader!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 2 månader!
Avbrott
Inga händelser på 7 dagar!
Inga händelser på 3 månader!
Avbrott
Avbrott