Historie

99,98% oppetid
Ingen hendelser i 12 dager!
Ute av drift
Ute av drift
Ingen hendelser i 3 måneder!
Ute av drift
Ute av drift
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Ingen hendelser i 3 måneder!
Ute av drift
Ute av drift
Ingen hendelser i rundt 2 måneder!
Ute av drift
Site downtime
Ute av drift